REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.thomasmarkt.com


Właścicielem sklepu Internetowego oraz strony internetowej www.thomasmarkt.pl jest firma InterTrade Sylwia Karmelita z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowa 1 lok. 868, NIP: 1132428416, REGON: 364182157
Nr rachunku bankowego: 02 2490 0005 0000 4500 1707 7483
Adres korespondencyjny: ul. Szachowa 1 lok. 868, 04-894 Warszawa
Adres e-mail: sklep@thomasmarkt.com
Tel. kontaktowy: 660 414 304 lub 513 169 669

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1 . Sklep www.thomasmarkt.com zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż nowych części do zawieszeń pneumatycznych samochodów osobowych za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Zakupu towarów w Sklepie może dokonywać osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której wola wyrażona jest w sposób dobrowolny, zwana w dalszej części Regulaminu Klientem.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z niniejszym Regulaminem, a poprzez złożenie zamówienia akceptuje postanowienia w nim opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4. Sprzedaż internetowa prowadzona jest na terytorium Polski.

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i pełni jedynie rolę informacji handlowej, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie składania zamówienia na witrynie internetowej Sklepu.

7. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

§ 2

Złożenie zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia złożone w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w przeciągu 48 godzin licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez utworzenie konta przez Klienta w Sklepie lub podanie danych wymaganych do realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta.

4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie e-maila do Klienta.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o: zamówionym przez Klienta towarze, formie płatności, łącznej kwocie do zapłaty oraz formie dostawy.

6. W sytuacji, gdy produkty zamówione przez Klienta nie są dostępne w magazynie Sklepu w momencie złożenia zamówienia, Klient informowany jest o stanie zamówienia i możliwym terminie jego realizacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o potwierdzeniu bądź anulowaniu zamówienia.

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep rozpoczyna się: przy zamówieniach płatnych przy odbiorze – z chwilą otrzymania od obsługi sklepu e-mailowego potwierdzenia zamówienia; przy zamówieniach płatnych przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto bankowe Sklepu oraz otrzymaniu od obsługi sklepu e-mailowego potwierdzenia zamówienia.

8. Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku, do godziny 14:00 zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia! 

9. W przypadku braku wpłaty należności na konto bankowe Sklepu w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania przez Sklep potwierdzenia zamówienia do Klienta, zamówienie będzie uznane za niezłożone.

10. Zamówiony towar dostarczany jest za pobraniem na koszt Klienta za pomocą firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej.

11. Istnieje możliwość bezpłatnego wysłania towaru kurierem DHL przy płatności z góry oraz bezpłatnego odbioru towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy lub w innym punkcie odbioru wskazanym na stronie internetowej www.thomasmarkt.com

12. Do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep, Klient może anulować zamówienie kierując odpowiednią informację na adres e-mail Sklepu.

13. Sklep może odmówić realizacji zamówienia od Klienta, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

14. Z ważnych przyczyn Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności oraz ewentualnego zażądania przedpłaty.

§ 3

Cena, dostawa i płatność

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia.

2. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez niego zamówienia.

3. Moment zamówienia jest wiążący również w odniesieniu do innych elementów oferty.

4. Koszty dostawy pokrywa Klient, który jest informowany o całkowitym koszcie towaru i dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zostaną również wysłane do Klienta drogą elektroniczną, po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.

5. Za zakupy dokonane w Sklepie można zapłacić przelewem na konto bankowe nr: 02 2490 0005 0000 4500 1707 7483 lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, a także gotówką przy odbiorze towaru, w siedzibie Sklepu lub w innym punkcie odbioru podanym w serwisie sklepu. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem transferuj.pl. W przypadku wyboru zamówienia niestandardowego koszt ustalany jest indywidualnie.

6. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny dostawy oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

8. Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Klient, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany lub zwrotu wadliwego towaru, Sklep zwraca poniesione przez Klienta koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sklep nie zwraca kosztów przesyłki.

§ 4

Odstąpienie od umowy

 

1.Klientowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w przypadku, gdy produkt wraz z opakowaniem zwracany jest w stanie nienaruszonym, nie jest zniszczony lub uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, oryginalnie zapakowany towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na koszt Klienta na adres Sklepu.

4. Klient otrzymuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość zapłaty Klienta za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep towaru wraz z dowodem zakupu i stwierdzeniu czy rzecz zwracana pozostaje w pełni wartościowa.

5. Sklep ma prawo do zmniejszenia wartości rzeczy

" Zmniejszenie wartości rzeczy jest wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Za takie zmniejszenie wartości kupujący ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta."

6. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 5

Wymiana towaru

 

1.Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany.

2. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, gdy produkt wraz z opakowaniem zwracany jest w stanie nienaruszonym, nie jest zniszczony lub uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania.

3. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sklep drogą e-mailową.

4. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

5. Wymieniany towar, oryginalnie zapakowany i oklejony firmową naklejką wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem wymiany należy odesłać na koszt Klienta na adres Sklepu.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.

7. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towar ponosi Nabywca.

8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 6

Reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie objęte są rękojmią za wady ukryte i gwarancją producentów, która wynosi 24 miesiące na większość dostępnych produktów dla konsumentów. Podstawą rękojmi i gwarancji jest oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców.

2. Dla przedsiębiorców okres gwarancji na wszystkie dostępne produkty wynosi 12 miesięcy.

3. W celu złożenia reklamacji należy odesłać towar podlegający reklamacji na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć: oryginał dowodu zakupu towaru oraz wypełniony formularz reklamacyjny.

4. Reklamacja kompresora możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku jednoczesnej wymianie kompresora, przekaźnika  oraz filtru powietrza. W przeciwnym razie reklamacja taka nie zostanie uznana, gdyż nie wymieniony filtr skutkuje zasysaniem brudnego powietrza do kompresora co przyczynia się do jego automatycznego zepsucia się, za co sklep nie ponosi odpowiedzialności. Dodatkowo przy wymianie kompresora obowiązkowo należy dokonać zakupu nowego przekaźnika w sklepie Thomas Markt, gdyż wysłużony przekaźnik powoduje złą pracę nowo zakupionego kompresora, skutkiem tego jest głośna praca kompresora, a ostatecznie spalenie kompresora.

5. Reklamacja poduszek (miechów) do wszystkich modeli samochodów osobowych możliwa jest tylko i wyłącznie przy jednoczesnym zakupie obu poduszek w Sklepie internetowym www.thomasmarkt.com W przeciwnym razie reklamacja taka nie zostanie rozpatrzona, gdyż wymiana tylko jednej zakupionej poduszki (miecha) przy zastosowaniu drugiej starej poduszki (miecha) zainstalowanej uprzednio w samochodzie skutkuje nagłemu uszkodzeniu się tej nowo zakupionej, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Termin biegnie od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz uzupełnionym formularzem reklamacyjnym zamieszczonym w serwisie sklepu.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar wymieniany jest na nowy, bądź dokonywany jest zwrot pieniędzy.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) . Zgodnie z przepisami prawnymi Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 8

Wykorzystanie plików „COOKIES”

1. Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkiej ilości informacje, które są zapisywane na urządzeniu w momencie odwiedzania strony internetowej Sklepu. Pliki cookies można usunąć w każdym czasie, lub ustawić stronę w ten sposób, że nie będzie odbierała lub używała plików cookies. Dodatkowe informacje o plikach cookies można uzyskać na stronie: www.aboutcookies.org. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu po zalogowaniu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

2. Strona www.thomasmarkt.com wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a. rozpoznawania powracających użytkowników w celach statystycznych i analitycznych;

b. zapisania identyfikatora sesji anonimowego użytkownika, która umożliwia poprawne działanie serwisu;

c. monitorowania ruchu na stronie, np.: ustalenie adresu IP, czy rodzaju urządzenia (komputer, telefon) z którego następuje łączenie ze stroną Sklepu w celu dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji anonimowego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych na różnych urządzeniach mobilnych;

d. utrzymania sesji użytkownika zalogowanego, dzięki czemu nie musi się on logować na każdej podstronie serwisu.

3. Możliwe jest również łączenie informacji, które zbierane są przez Sklep za pomocą plików cookies z innymi danymi osobowymi, które Klient przekazuje w celu:

a.    zmieniania lub spersonalizowania strony w taki sposób, jak np. powitanie z Klientem za pomocą imienia;

b.    przeprowadzania transakcji, takiej jak zapłata kartą kredytową.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie wcześniej obowiązującego Regulaminu.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 października 2017 roku.